2 вересня цього року Президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв звернувся до народу Казахстану з посланням «Конструктивний суспільний діалог – основа стабільності і процвітання Казахстану».

У посланні особливо наголошувалось на тому, що під керівництвом Першого Президента Казахстану – Єлбаси Нурсултана Абішовича Назарбаєва країна перетворилася на стабільну і авторитетну у світі державу.

У посланні Президент висловив свої міркування щодо реалізації передвиборної платформи.

І. Сучасна ефективна держава.

Політична трансформація в Казахстані буде поступово і неухильно здійснюватися з урахуванням інтересів держави та народу.

Політичні реформи будуть здійснюватися послідовно, наполегливо і продумано на основі фундаментального принципу: успішні економічні реформи вже неможливі без модернізації суспільно-політичного життя країни.

Мета – «сильний Президент – впливовий Парламент – підзвітний Уряд». Це основа стабільності держави.

Загальне завдання – втілити в життя концепцію «Держави, яка чує», яка оперативно та ефективно реагує на всі конструктивні запити громадян. Тому необхідно підтримувати і зміцнювати громадянське суспільство, залучати його в обговорення найбільш актуальних загальнодержавних завдань з метою їх вирішення.

Державний апарат буде орієнтований на потреби громадян. Підвищуватиметься його ефективність, але одночасно з 2020 року по 2024 роки кількість держслужбовців і працівників нацкомпаній буде скорочено на 25 відсотків.

Продовжиться створення умов для розвитку мов і культури всіх етнічних груп в Казахстані.

II. Забезпечення прав і безпеки громадян.

Ключовим фактором посилення захисту прав громадян та їх безпеки є глибокі реформи судової та правоохоронної систем.

Всі протиріччя і неясності законодавства повинні трактуватися на користь громадян.

Потрібно посилити покарання за сексуальне насильство, педофілію, поширення наркотиків, торгівлю людьми, побутове насильство проти жінок та інші тяжкі злочини проти особистості, особливо проти дітей.

З порядку денного не сходить питання системної боротьби з корупцією.

Однією з найактуальніших завдань залишається повноцінна реформа правоохоронної системи. На першому етапі необхідно до кінця 2020 року реорганізувати роботу Комітету адміністративної поліції. На реформу МВС буде направлено 173 млрд. теньге протягом трьох наступних років. Ці кошти підуть на підвищення заробітної плати, оренду житла, створення сучасних фронт-офісів поліції за принципом Центрів одного вікна.

Перед нами стоїть завдання формування боєздатної армії на основі нової концепції. Укомплектована професійно підготовленими, відданими Батьківщині офіцерськими кадрами та військовослужбовцями, армія повинна бути готова до відбиття загроз безпеки країни в нових геополітичних реаліях.

III. Розвинена й інклюзивна економіка.

Економіка Казахстану поступально розвивається. Показники економічного зростання перевищують середньосвітові значення.

До 2025 року можна забезпечити щорічне стійке зростання валового внутрішнього продукту на 5% і вище. Для цього потрібно реалізувати ряд структурних завдань.

Перше. Відмова від ресурсного менталітету і диверсифікація економіки.

«Економіка знань», підвищення продуктивності праці, розвиток інновацій, впровадження штучного інтелекту – основні чинники економічного прогресу.

Друге. Підвищення віддачі від квазідержавного сектора.

Уряд разом з Рахунковим комітетом повинні провести аналіз ефективності державних холдингів і нацкомпаній.

Кількість державних компаній можна і потрібно скоротити.

Уряду необхідно системно і предметно займатися питаннями ціноутворення і тарифів. Це стосується і товарів та послуг природних монополістів.

Наша мета – забезпечити повноцінний розвиток ринкових інститутів і механізмів при стабілізуючій ролі держави.

Третє. Ефективний малий і середній бізнес – міцна основа розвитку міста і села.

На підтримку підприємництва з Національного фонду виділено близько 100 млрд. теньге.

В рамках нових проектів повинні були створюватися нові компанії і робочі місця. Це безпосередньо пов’язано з «економікою простих речей».

У цьому контексті Уряду необхідно розробити законодавчу основу звільнення компаній мікро- та малого бізнесу від сплати податку на прибуток терміном на три роки.

З січня 2020 року набере чинності рішення про трирічну заборону на перевірку суб’єктів мікро- та малого бізнесу.

Систему державної фінансової підтримки МСБ потрібно «перезавантажити», віддаючи пріоритет новим проектам. В рамках нової «Дорожньої карти бізнесу» необхідно виділити на ці цілі додатково 250 млрд. теньге в наступні три роки.

Потрібно активно впроваджувати нові форми підтримки бізнесу з упором на соціальні аспекти – створення сімейних бізнесів, в першу чергу для багатодітних та малозабезпечених сімей.

Слід звернути особливу увагу і на розвиток туризму, особливо еко- і етнотуризму, як на важливу сферу економіки.

Четверте. Підтримка національного бізнесу на міжнародних ринках.

Потрібно рішуче підвищити ефективність державної підтримки компаній, що працюють на експорт.

Для цього Уряду необхідно розробити комплекс заходів щодо підтримки високопродуктивного середнього бізнесу, включаючи податкове, фінансове, адміністративне стимулювання. Слід серйозно активізувати роботу із залучення прямих іноземних інвестицій.

Казахстан взяв курс на розвиток цифрової економіки.

Тут потрібна велика робота. Уряду потрібно адаптувати законодавство під нові технологічні явища: 5G, «Розумні міста», великі дані, блокчейн, цифрові активи, нові цифрові фінансові інструменти.

Казахстан має стати брендом в якості відкритої юрисдикції для технологічного партнерства, будівництва та розміщення дата-центрів, розвитку транзиту даних, участі в глобальному ринку цифрових послуг.

Уряду слід продовжувати сприяти діяльності Міжнародного фінансового центру, який міг би стати платформою для розвитку новітніх цифрових технологій.

П’яте. Розвинений агропромисловий комплекс.

Казахстан має значний потенціал для виробництва органічної та екологічно чистої продукції, затребуваної не тільки в країні, але і за кордоном.

Слід поетапно збільшити кількість зрошуваних земель до 3 млн. гектар до 2030 року. Це дозволить забезпечити зростання обсягу сільгосппродукції в 4,5 рази.

Потрібно відходити від сировинної спрямованості експорту сільгосппродукції, яка досягла 70%, в той час як переробні підприємства завантажені всього на 40%.

Земля продаватися іноземцям не буде. При цьому основне завдання – забезпечити ефективне використання земель.

Продовжиться реалізація проекту «Ауыл – Ел Бесігі», в рамках якого Урядом буде виділено 90 млрд. теньге в наступні три роки додатково до 30 млрд. теньге, виділених в цьому році.

Ці кошти підуть як на вирішення інфраструктурних питань – транспорт, водопостачання, газифікація, так і на ремонт і будівництво шкіл, лікарень, спортивних майданчиків.

Шосте. Справедливе оподаткування та розумне фінансове регулювання.

Необхідно модернізувати податкову систему з фокусом на більш справедливий розподіл національного доходу.

Уряд повинен накласти заборону на всі виплати, які не передбачені Податковим Кодексом.

Окрема проблема – підвищення якості поточної податкової системи. Вона повинна стимулювати компанії інвестувати в людський капітал, в підвищення продуктивності праці, технічне переозброєння, експорт.

Слід повсюдно вводити безготівкові платежі, усунувши стримуючий фактор – високу комісію банків.

Для підтримки експорту несировинних продукції потрібно розглянути питання застосування більш простих і швидких процедур повернення ПДВ.

Слід забезпечити кредитування бізнесу банками другого рівня на прийнятних умовах і на тривалий термін.

Сьоме. Питання ефективного використання Національного фонду.

Необхідно знизити використання коштів Національного фонду для вирішення поточних проблем. Це кошти майбутніх поколінь.

Трансферти Національного фонду повинні виділятися тільки на реалізацію програм і проектів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності економіки.

Обсяг гарантованих трансфертів з 2022 року поступово повинен бути знижений до 2 трильйонів теньге.

Необхідно значно підвищити ефективність інвестиційної політики при використанні коштів фонду.

Восьме. Підвищення рівня заробітної плати.

Доходи великих гірничодобувних компаній ростуть, але зарплати громадян істотно не збільшуються.

Уряду слід розглянути можливості стимулювати роботодавців збільшувати фонд оплати праці.

ІV. Новий етап соціальної модернізації.

Бюджет країни повинен бути орієнтований на дві основні мети – розвиток економіки і вирішення соціальних проблем.

У соціальній сфері особливу увагу слід приділити таким напрямкам.

Перше. Підвищення якості освіти.

Слід розширити сферу дії програми «З дипломом – в село» і продовжити роботу на новому рівні.

Необхідно відбирати талановиту сільську молодь і готувати її для навчання у вітчизняних і зарубіжних вузах.

Уряду необхідно розробити Дорожню карту щодо підтримки обдарованих дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей.

Необхідно розглянути питання про скорочення числа вищих навчальних закладів, які не забезпечують якісну освіту.

Забезпечення школярів якісними підручниками – прямий обов’язок профільного міністерства.

Ці заходи не дадуть ефекту, якщо ми не покращимо соціальне становище вчителів і викладачів.

Тому протягом майбутніх чотирьох років буде підвищена заробітна плата вчителів в два рази.

Уряду слід розглянути проблему розвитку науки під кутом зору підвищення рівня наукових досліджень та їх застосування на практиці.

Друге. Підтримка інституту сім’ї і дитинства, створення інклюзивного суспільства.

Питання захисту прав дитини та протидії побутовому насильству повинні бути пріоритетом.

Особлива увага повинна приділятися сім’ям, у яких під опікою перебувають діти з обмеженими можливостями.

Уряду слід розробити заходи щодо поліпшення медичного та соціального супроводу дітей з діагнозом ДЦП.

Необхідно розширити мережу малих і середніх центрів реабілітації для дітей в «кроковій доступності».

На ці цілі буде виділено не менше 58 млрд. теньге протягом 3 років.

Особливої ​​уваги потребують питання зміцнення здоров’я нації.

2020 рік оголошено «Роком волонтера».

Третє. Забезпечення якості та доступності медичних послуг.

З 1 січня 2020 року в Казахстані запускається система обов’язкового соціального медичного страхування.

Держава зберігає гарантований обсяг безоплатної медичної допомоги. На його фінансування буде спрямовано понад 2,8 трлн. теньге протягом наступних трьох років.

У свою чергу, реалізація ОСМС покликана поліпшити якість і доступність медичних послуг.

Четверте. Підтримка працівників культури.

Уряд повинен з наступного року збільшити зарплату працівників культури. Крім того, соціальні пільги, які діють в сферах освіти і охорони здоров’я, повинні бути надані і працівникам культури.

П’яте. Подальший розвиток системи соціальної підтримки.

За 5 років чисельність одержувачів адресної соціальної допомоги в Казахстані зросла з 77 тис. людей до більш ніж 1,4 млн.

Обсяг виділених з бюджету коштів на соціальну підтримку з 2017 року збільшився в 17 раз і більше. В результаті отримали серйозне зростання патерналістських настроїв. Уряду слід скорегувати механізм її виділення, щоб вона мотивувала до праці, а не до дозвільного способу життя.

Потрібно подбати про дітей з малозабезпечених сімей. Для них необхідно ввести гарантований соціальний пакет – регулярну допомогу дітям дошкільного віку, безкоштовне гаряче харчування для всіх школярів, забезпечення їх навчальним приладдям і формою, оплату медичної, в тому числі стоматологічної допомоги, відшкодування витрат на проїзд в громадському транспорті. Всі ці заходи повинні вступити в дію з 1 січня 2020 року.

Шосте. Розвиток вітчизняної пенсійної системи.

На поточний момент проблема недостатності пенсійних заощаджень не настільки відчутна. Однак вже через 10 років ситуація може змінитися. При цьому рівень накопичень та інвестиційних доходів, одержуваних з пенсійних активів, залишається низьким.

Тому Уряду спільно з Національним банком слід провести серйозну роботу щодо підвищення ефективності пенсійної системи.

Уряду до кінця року необхідно опрацювати питання цільового використання працюючими громадянами частини своїх пенсійних накопичень, наприклад, для покупки житла або одержання освіти.

V. Сильні регіони – сильна країна.

Перше. Підвищення ефективності роботи місцевих органів влади.

У людей завжди повинен бути доступ до місцевої влади.

Якщо в результаті опитування або онлайн-голосування понад 30% жителів вважають, що акім міста або села неефективний – це підстава для створення Адміністрацією Президента спеціальної комісії з метою вивчення проблеми, яка виникла, з внесенням відповідних рекомендацій.

Друге. Реформа системи міжбюджетних відносин.

З наступного року в розпорядження регіонів передаються додаткові податкові надходження від МСБ.

Районний, міський та сільський рівні влади повинні стати економічно більш самостійними у вирішенні завдань місцевого значення.

Третє. Керована урбанізація і єдина житлова політика.

Необхідно розширити компетенції акіматів трьох найбільших міст, в тому числі і в області містобудівної політики, транспортної інфраструктури, формування архітектурного вигляду.

Слід розробити єдину житлову політику. Основний принцип – підвищення доступності житла, особливо для соціально-вразливих верств населення.

Протягом трьох років необхідно вирішити питання надання житла малозабезпеченим багатодітним сім’ям, які стоять на черзі. Їх близько 30 тисяч.

Громадянам, які не мають доходи для придбання житла у власність, треба дати можливість проживання на умовах соціальної оренди. На ці цілі до 2022 року державою буде виділено понад 240 млрд. теньге.

Необхідно виділити регіонам не менше 30 млрд. теньге за два роки у вигляді бюджетних кредитів на модернізацію і ремонт житлового фонду.

Четверте. Розвиток інфраструктури.

Жителі різних регіонів країни мають різний рівень доступу до чистої питної води, природного газу, транспортної інфраструктури. Необхідно активізувати роботу щодо нівелювання цієї нерівності.